Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tag Archives Translations

ترک سکوت و خود سانسوری

گفتنِ حقیقت، همیشه آسان نیست، به‌خصوص زمانی که گفتنِ حقیقت می‌تواند برای زندگی شما و یا عزیزان شما گران تمام شود. این‌ها تجربیات دست اول من است. در سن نوجوانی، یاد گرفتم حقیقت را به خاطر فعالیت سیاسی پدرم در ایران پنهان کنم. من آموختم تا نقش بازی کنم، یاد گرفتم آرام باشم، یاد گرفتم که چگونه نامرئی باشم.

پنج راه برای برآمدن از عهده مهاجرت و تبعید

تحمل مهاجرت، به خصوص به عنوان تبعیدی، کارِ آسانی نیست. کاملاٌ می فهمم. من دربارۀ چالش هایی که افرادی که از کشور خود به خاطر رانده شده اند در پست قبلی نوشته ام. من در پست قبلی ام در رابطه با چالش های پیش روی افرادی که به علت درگیری، نقض حقوق بشر و یا خشونت از کشور خود رانده شده اند و یا از شکنجه و آزار و اذیت فرار کرده اند، نوشته ام.