Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Farsi

رازهاى خزر

رازهاى  خزر
 نقشى به سیاهى افسردگی هايم، نقشى به آبى خاطرات دلتنگی خانه، نقشى به قرمزى عشق، كه بالاتر از همه چیز قرار دادم، نقشى به زردى تنفر از بی عدالتی، نقشى به سبزى زندگی كه تصمیم گرفتم پايان ندهم و نقشى به سفیدى صلح  درونى كه به شدت به دنبال آن ميگردم.

ترک سکوت و خود سانسوری

گفتنِ حقیقت، همیشه آسان نیست، به‌خصوص زمانی که گفتنِ حقیقت می‌تواند برای زندگی شما و یا عزیزان شما گران تمام شود. این‌ها تجربیات دست اول من است. در سن نوجوانی، یاد گرفتم حقیقت را به خاطر فعالیت سیاسی پدرم در ایران پنهان کنم. من آموختم تا نقش بازی کنم، یاد گرفتم آرام باشم، یاد گرفتم که چگونه نامرئی باشم.

پنج چیز که هیچ کس درباره تبعید به من نگفته بود

تبعید به این معنی است که مجبور شوید کشور مادری خود را ترک کنید، یا جهت مجازات و یا به دلایل سیاسی. بر اساس تجربیات شخصی خودم، در این پست بر روی موضوع دوم تمرکز می کنم.

به عنوان یک کودکِ پناهنده که در تبعید بزرگ شد، به شما می گویم که زندگی در تبعید از سخت ترین و وحشتناک ترین چیزهایی است که هر کسی می تواند تجربه کند.